Chu kỳ bán hủy của Tritium là gì?

Chu kỳ bán hủy của Tritium là gì?

Triti có chu kỳ bán rã là 12,3 năm. Điều này có nghĩa là sau 12 năm 4 tháng, một nửa số nguyên tử của lượng triti ban đầu đã biến mất. Điều này là do sự phân rã phóng xạ của nguyên tố.

Các nguyên tử không chỉ đơn giản là biến mất. Trong trường hợp của triti, các nguyên tử giải phóng một hạt beta và một phản neutrino khi chúng phân rã. Các hạt beta tương đương với các electron, và sau khi mất đi một hạt, nguyên tử triti sẽ trở thành nguyên tử heli. Như vậy, sau 12 năm 4 tháng, một nửa số nguyên tử trong tritium đã trở thành helium. Bản thân Triti được coi là một dạng phóng xạ của hydro và có các tính chất tương tự như dạng hydro thông thường.

Rate this post

Viết một bình luận