‘English teacher’ hay ‘Teacher of English’?

Chào bạn Cẩn:

1. Travelling, travelled, traveller (du khách), traveller’s cheque (chi phiếu của khách du lịch, tiêu ở mọi nơi, nếu mất có thể bồi hoàn) là lối chính tả của người Anh; traveling là lối viết của người Mỹ (traveled, traveler, traveler’s check).

2. Bạn hỏi về nghĩa của “English teacher” và “Teacher of English”.

Người Mỹ khi nói “She’s my English teacher” thường có ý nói bà ấy là cô giáo dạy Anh ngữ của tôi, nhưng cũng có thể mang nghĩa khác (bàn thêm ở dưới). Và khi nói “He’s a teacher of English” cũng có ý nói ông ta dạy tiếng Anh (không nhất thiết phải là người có quốc tịch Anh.)

Sở dĩ có thể có hai nghĩa là vì chữ English vừa dùng làm một nominal (như danh từ, chỉ môn Anh văn, tiếng Anh, người Anh, như The English (plural), và dùng làm tĩnh từ adjective để chỉ thuộc về Anh, có quốc tịch Anh.

Trong ngôn ngữ học tiếng Anh, khi thay đổi dấu nhấn có thể đổi nghĩa.

-Cấu trúc “noun + noun” thường có dấu nhấn mạnh ở chữ thứ nhất và nhấn nhẹ đi ở chữ thứ nhì, như clássròom.

-Cấu trúc “adjective + noun” thường có dấu nhấn nhẹ ở chữ thứ nhất và mạnh ở chữ thứ nhì (the bláckbìrd =con chim sáo vs. the blàck bírd, con chim lông màu đen).

-Thí dụ: (cấu trúc 1) The Whíte Hòuse (Toà Bạch Ốc, dinh của Tổng thống Mỹ) và the whìte hóuse (cấu trúc 2) nhấn nhẹ ở chữ thứ nhất và nhấn mạnh ở chữ thứ hai (ngôi nhà mầu trắng).

Như vậy, nếu nhấn mạnh ở English và nhấn nhẹ ở teacher thì “He’s an Énglish tèacher” nghĩa là ông ta là thầy giáo dạy môn Anh văn; còn nếu nhấn nhẹ ở English và nhấn mạnh ở teacher thì “He’s an Ènglish téacher” có nghĩa là ông ta là giáo sư người Anh.

Muốn khỏi lẫn lộn, khi chỉ muốn nói quốc tịch Anh, ta có thể nói, He’s British=ông ta người Anh. Hay: He’s a Britisher. Còn câu He’s a British teacher (ông ta là giáo sư người Anh, không nhất thiết dạy tiếng Anh). He teaches British literature=ông ấy dạy văn chương Anh.

Sự lẫn lộn này chỉ xảy ra ở những chữ như English vừa làm danh từ vừa làm tĩnh từ. Còn câu “He’s a biology teacher” (=he teaches biology), ông ta dạy sinh vật học, thì nghĩa rõ rệt.

3. Mừng bạn có gia sư dạy thêm tiếng Anh. Ðể ý đến những chi tiết trên là một điều tốt khi học một ngoại ngữ nhiều mâu thuẫn như tiếng Anh. Nhưng không nên dùng điều học ở một người để kiểm chứng lại với người khác (dù làm vậy cho vững tin), vì như vậy có thể làm phật ý gia sư của bạn, một điều chúng tôi tránh, và chắc bạn cũng chẳng muốn. Và đôi khi 1 câu hỏi mang nghĩa gì thì cũng còn tùy vào người hỏi. Nếu muốn cho chắc, bạn có thể hỏi ngược lại: “Do you mean where I originally come from or what?”

Chúc bạn tiến bộ.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Rate this post

Viết một bình luận