Fair market value (FMV) là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính – Từ điển số

Fair market value (FMV) là Giá thị trường (FMV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fair market value (FMV) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giá có thể xảy ra ở đó một người mua sẵn sàng sẽ mua từ một người bán sẵn sàng khi (1) cả hai đều không liên quan, (2) biết sự thật có liên quan, (3) không phải là dưới bất kỳ ép buộc mua hoặc bán, và (4) các quyền và lợi ích trong vốn có (hoặc phân bổ cho) mục phải được bao gồm trong chuyển nhượng. FMV nói chung là cơ sở để ấn định thuế và giải thưởng của tòa án. Còn được gọi là giá trị hợp lý. Xem thêm cánh tay giao dịch chiều dài của.

Rate this post

Viết một bình luận