Giá trị thị trường hợp lí (Fair Market Value – FMV) là gì? Đặc điểm và ứng dụng

Giá trị thị trường hợp lí (tiếng Anh: Fair Market Value, viết tắt: FMV) là giá mà tài sản sẽ được bán trên một thị trường mở, thường được sử dụng trong lĩnh vực thuế và bất động sản.

maxresdefault

Hình minh họa. Nguồn: Questtrustcompany.com

Giá trị thị trường hợp lí

Khái niệm

Giá trị thị trường hợp lí trong tiếng Anh là Fair Market Value, viết tắt là FMV.

Giá trị thị trường hợp lí (FMV) là giá mà tài sản sẽ được bán trên một thị trường mở, thường được sử dụng trong lĩnh vực thuế và bất động sản.

Giá trị thị trường hợp lí thường được sử dụng trong lĩnh vực thuế và bất động sản, thể hiện giá của một tài sản theo các điều kiện thông thường sau: 

Người mua và người bán tiềm năng có hiểu biết đầy đủ về tài sản và hành vi của họ dựa trên lợi ích của họ, các áp lực không đáng có trong giao dịch được loại bỏ và có một khoảng thời gian hợp lí để hoàn thành giao dịch. 

Với những điều kiện này, giá trị thị trường hợp lí của một tài sản sẽ thể hiện sự định giá hoặc đánh giá chính xác về giá trị của tài sản đó. 

Đặc điểm giá trị thị trường hợp lí 

Thuật ngữ giá trị thị trường hợp lí (FMV) có những khác biệt so với các thuật ngữ tương tự như giá trị thị trường hoặc giá trị thẩm định do nó dựa trên các nguyên tắc kinh tế của thị trường tự do và mở, trong khi thuật ngữ thị trường chỉ đơn giản đề cập đến giá của một tài sản trên thị trường. 

Do đó, trong khi có thể dễ dàng xác định giá trị thị trường, thì việc xác định giá trị thị trường hợp lí khó hơn nhiều. 

Mặc khác, giá trị thẩm định là giá trị của tài sản có được từ một quá trình thẩm định của một thẩm định viên nên nó sẽ không đủ để phản ánh là giá trị thị trường hợp lí. 

Thuật ngữ giá trị thị trường hợp lí (FMV) được sử dụng trong các văn bản pháp lí. Ví dụ, giá trị thị trường bất động sản hợp lí thường được sử dụng trong các vụ dần xếp li hôn hay khi tính toán bồi thường liên quan đến việc sử dụng đất của chính phủ. 

Giá trị thị trường hợp lí (FMV) cũng thường được sử dụng trong thuế, như FMV của tài sản để khấu trừ thuế sau khi có mất mát thương vong.   

Ứng dụng thực tế của FMV

Thuế nhà đất tại các địa phương thường được đánh giá dựa trên FMV tài sản của chủ sở hữu. Tùy thuộc vào thời gian chủ sở hữu sở hữu nhà, chênh lệch giữa giá mua và FMV sẽ thay đổi. 

Các thẩm định viên chuyên nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các qui định của địa phương và nhà nước để xác định FMV của các tài sản này.   

FMV cũng thường được sử dụng trong ngành bảo hiểm. Ví dụ: khi yêu cầu bảo hiểm do tai nạn xe hơi, công ty bảo hiểm bảo hiểm sẽ bồi thường hư hại cho xe của chủ sở hữu không quá FMV của xe.   

FMV và Thuế 

Các cơ quan thuế trên toàn thế giới luôn đảm bảo rằng các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch không phải là giao dịch bên ngoài được thực hiện tại FMV

Ví dụ, một người cha đang nghỉ hưu có thể bán cổ phần doanh nghiệp của mình cho con gái với giá 1 đô la để cô ấy có thể tiếp tục làm chủ sở hữu doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên, nếu FMV của cổ phiếu cao hơn, các cơ quan thuế có thể kiểm tra lại giao dịch và người cha sẽ cần phải trả thuế cho việc bán cổ phần như khi anh ta bán cho một bên thứ ba tại mức FMV.   

Một ứng dụng khác của FMV trong lĩnh vực thuế, các nhà tài trợ từ thiện thường nhận được tín dụng thuế cho giá trị của khoản đóng góp và cơ quan thuế cần phải đảm bảo rằng khoản tín dụng được cấp là đúng với FMV của khoản đóng góp.   

(Theo Investopedia)

Rate this post

Viết một bình luận