Học Tốt Ngữ Văn – Sách Giải Văn – Soạn Văn Lớp 6 Bài Phó Từ (Cực Ngắn)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải văn 6 bài phó từ (Cực Ngắn), giúp bạn soạn bài và học tốt ngữ văn 6, sách giải ngữ văn lớp 6 bài phó từ sẽ có tác động tích cực đến kết quả học tập văn lớp 6 của bạn, bạn sẽ có những lời giải hay, những bài giải sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, giải bài tập sgk văn 6 đạt được điểm tốt:

I. Phó từ là gì?

Câu 1 (trang 12 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm bổ sung nghĩa cho các từ

Câu
Từ in đậm
Từ được bổ sung nghĩa
Từ loại cua từ được bổ sung nghĩa

a
đã
đi
Động từ

cũng
ra
Động từ di chuyển có hướng

vẫn chưa
thấy
Động từ

thật
lỗi lạc
Tính từ

b
được
soi gương
Động từ

rất
ưa nhìn
Tính từ

ra
to
Tính từ

rất
bướng
Tính từ

Câu 2 (trang 12 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ

II. Các loại phó từ

Câu 1 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các phó từ:

a. lắm

b. đừng (trêu) vào

c. không, đã , đang

Câu 2 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Điền phó từ vào bảng phân loại

Phó từ đứng trước
Phó từ đứng sau

Chỉ quan hệ thời gian
đã , đang

Chỉ mức độ
thật, rất, lắm

Chỉ sự tiếp diễn tương tự
cũng , vẫn

Chỉ sự phủ định
chưa, không

Chỉ sự cầu khiến
đừng

Chỉ kết quả và hướng

ra

Chỉ khả năng
được

Câu 3 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Kể thêm một số phó từ

– Chỉ quan hệ thời gian: sẽ, từng,..

– Chỉ mức độ : hơi, cực kì, quá,..

– Chỉ sự tiếp diễn tương tự: đều, lại, mãi,..

– Chỉ sự phủ định: chẳng, đừng, không đúng,..

– Chỉ sự cầu khiến : hãy, chớ,..

– Chỉ kết quả và hướng:vào, …

– Chỉ khả năng: có thể, …

Luyện tập

Câu 1 (trang 14,15 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu
Các phó từ
Nghĩa bổ sung cho động từ, tính từ

a
đã (đến)
Quan hệ thời gian

không (còn ngủ)
Sự phủ định

đã (cởi bỏ)
Quan hệ thời gian

đều (lấm tấm)
Sự tiếp diễn tương tự

đương (trổ lá)
Quan hệ thời gian

lại (sắp buông )
Sự tiếp diễn tương tự

(tỏa) ra
Kết quả vầ hướng

cũng (sắp có nụ)
Sự tiếp diễn tương tự

đã (về)
Quan hệ thời gian

cũng (sắp về)
Sự tiếp diễn tương tự

b
đã (xâu được sợi chỉ xuyên qua)
Quan hệ thời gian

Câu 2 (trang 15 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Chiều hôm ấy tôi thấy chị Cốc đang rỉa cánh gần hang mình. Tôi lên mặt với Choắt trêu chị Cốc. Choắt sợ cứ hết chối đẩy lại khuyên tôi. Tôi không nghe hát cạnh khóe chị Cốc khiến chị rất tức giận. Nhìn thấy dế Choắt chị tưởng là nó trêu bèn mổ cho nó một trận khiến Choắt chỉ còn thoi thóp, vô phương cứu chữa.

– Sử dụng phó từ để:

+ đang: chỉ thời gian hiện tại

+ rất: chỉ mức độ

+ lại:chỉ sự tiếp diễn tương tự

 

Rate this post

Viết một bình luận