Live the life you love live the life you live nghĩa là gì

1. “May you live as long as you wish and love as long as you live.” _Robert A Heinlein

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

2. “The roses of love glad the garden of life.” _Lord Byron

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

3. “The measure of life is not its duration, but its donation.” _Peter Marshall

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

4. “Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” _Helen Keller

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

5. “You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.” _Henry Louis Mencken

Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.

6. “It is not length of life, but depth of life.” _Ralph Waldo Emerson

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

7. “The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.” _John Adams

Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

8. “We are born crying, live complaining, and die disappointed.” _Thomas Fuller

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

9. “To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living.” _La Fontaine

Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.

10. “If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” _Eleanor Roosevelt

Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.

Live the life you love live the life you live nghĩa là gì

11. “Life is what happens while you are busy making other plans.” _John Lennon

Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.

12. “Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.” _John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

13. “Some people die at 25 and aren’t buried until 75.” _Benjamin Franklin

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.

14. “Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.” _Benjamin Franklin

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

15. “There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.” _Henry David Thoreau

Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

16. “Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.” _Charles Goodyear

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

17. “Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.” _Albert Schweitzer

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

18. “The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry. Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.”Mark Twain

Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương. Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

19. “The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.” _William Cowper

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

The Sungate – sưu tầm & tổng hợp

Chương trình Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm:Khóa họcTiếng Anh

Theo dõi Facebook của chúng tôi để nhận bài học Tiếng Anh mỗi ngày:Business English Coaching

Công tyTư vấn & Đào tạoThe Sungate:

1.Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp:BUSINESS CONSULTING

2.Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm:BUSINESS ENGLISH COACHING

3. Tử vi – Phong thủy – Gieo quẻ (Tarot/Dịch lý):KEIDI HOROSCOPES

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139

  • Email:

  • Website: www.thesungate.com.vn

  • Văn phòng:

    117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,TP.HCM

Video liên quan

Rate this post

Viết một bình luận