Mechanical pencil

Bút chì kim được gọi là mechanical pencil trong tiếng Anh – Mỹ và propelling pencil trong tiếng Anh – Anh. Đây là loại bút chì không cần gọt mà chỉ cần đẩy ruột ra dần và thay ruột khi dùng hết (mechanical: cơ học, propelling: đẩy đi). 

Một số từ vựng liên quan: pencil sharpener (gọt bút chì), eyebrow pencil (chì kẻ mày), lip pencil (chì kẻ môi), pencil box (hộp đựng bút), pencil sketch (bức phác họa bằng bút chì). 

Cụm từ pencil sth/sb in có nghĩa sắp đặt một việc gì đó với ai vào một dịp cụ thể và biết trước là có thể thay đổi. 

Ví dụ:  I penciled you in for lunch next Thursday. (Tôi hẹn anh ăn trưa thứ năm tuần tới nhé – Kế hoạch có thể thay đổi và sẽ báo lại). 

mechanical-pencil

 

*Click vào hình ảnh khác để xem từ vựng và cách phát âm

Rate this post

Viết một bình luận