Phân biệt NVOCC và Freight Forwarder

Theoo cách hiểu khái niệm:

NVOCC là Đại lý cước thôi, đóng vai trò trung gian, thường họ chỉ tập trung kinh doanh trong lĩnh vực cước vận tải biển. Họ cũng được gọi là nhà vận tải (Carrier) đường biển nhưng họ khác với hãng tàu (Shipping Line) là họ không sở hữu một con tàu nào.

Forwarder (FWD) hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3
FWD thường kinh doanh rất rộng: từ dịch vụ vận tải nội địa, vận tải quốc tế bằng đường biển, đường hàng không, đến dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ làm chứng từ xuất nhập khẩu, thậm chí cung cấp dịch vụ thuê kho bãi, đóng gói… Nếu FWD đó chỉ kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải (thường là vận tải quốc tế), ta gọi họ được gọi là freight forwarder

Sự khác nhau

– FWD kinh doanh nhiều mảng trong logistics, còn NVOCC thường chỉ chuyên kinh doanh vận tải biển.
– Các công ty Freight FWD chỉ là những công ty quy mô nhỏ, chuyên mua cước từ hãng tàu để bán lại cho chủ hàng, không có hệ thống đại lý khắp nơi trên thế giới; còn NVOCC là những công ty cũng mua cước từ hãng tàu để bán lại cho chủ hàng nhưng quy mô họ lớn hơn, hệ thống đại lý nhiều hơn, trải khắp nơi trên thế giới
– Một Freight FWD nhỏ không thể kinh doanh dịch vụ gom hàng lẻ/bung hàng lẻ, khi đó bắt buộc Freight FWD này phải làm việc thông qua NVOCC.

Nhiều người thường lầm tưởng hai khái niệm tương đương nhau, nhưng nếu tìm hiểu thì mọi người sẽ thấy được sự khác biệt hoàn toàn giữa hai khái niệm này về cả mục tiêu, nhiệm vụ.Theoo cách hiểuNVOCC là Đại lý cước thôi, đóng vai trò trung gian, thường họ chỉ tập trung kinh doanh trong lĩnh vực cước vận tải biển. Họ cũng được gọi là nhà vận tải (Carrier) đường biển nhưng họ khác với hãng tàu (Shipping Line) là họ không sở hữu một con tàu nào.

khoá học xuất nhập khẩu

Forwarder (FWD) hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3FWD thường kinh doanh rất rộng: từ dịch vụ vận tải nội địa, vận tải quốc tế bằng đường biển, đường hàng không, đến dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ làm chứng từ xuất nhập khẩu, thậm chí cung cấp dịch vụ thuê kho bãi, đóng gói… Nếu FWD đó chỉ kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải (thường là vận tải quốc tế), ta gọi họ được gọi là freight forwarder- FWD kinh doanh nhiều mảng trong logistics, còn NVOCC thường chỉ chuyên kinh doanh vận tải biển.- Các công ty Freight FWD chỉ là những công ty quy mô nhỏ, chuyên mua cước từ hãng tàu để bán lại cho chủ hàng, không có hệ thống đại lý khắp nơi trên thế giới; còn NVOCC là những công ty cũng mua cước từ hãng tàu để bán lại cho chủ hàng nhưng quy mô họ lớn hơn, hệ thống đại lý nhiều hơn, trải khắp nơi trên thế giới- Một Freight FWD nhỏ không thể kinh doanh dịch vụ gom hàng lẻ/bung hàng lẻ, khi đó bắt buộc Freight FWD này phải làm việc thông qua NVOCC.

Rate this post

Viết một bình luận