Phép tịnh tiến tặng thành Tiếng Anh, từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

Một bản khắc xưa mà các học giả công nhận là đáng tin cậy cho biết Pha-ra-ôn Thutmose III của Ai Cập (thiên niên kỷ thứ hai TCN) đã dâng tặng khoảng 12 tấn vàng cho đền thờ Amun-Ra ở Karnak.

An ancient inscription, which scholars judge as credible, states that Pharaoh Thutmose III of Egypt (second millennium B.C.E.) presented some 13.5 tons [12 t] of gold to the temple of Amun-Ra at Karnak.

jw2019

Trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, ông đã tặng quỹ cứu trợ nạn nhân 2 triệu Mỹ kim, và năm 2003, Liên hiệp người Mỹ gốc Á (Asian American Federation) vinh danh ông vì hành động này.

After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds to the American Red Cross Disaster Relief Fund and in 2003, the Asian American Federation honored his actions.

WikiMatrix

Năm 1974, bà được trao tặng Huân chương Văn hóa của Cộng hoà Tunisia do Tổng thống Habib Bourguiba và năm sau đó, bà đã được chọn là ngôi sao của Liên hoan bài hát Ả Rập Libya vào năm 1975.

In 1974, she was awarded the Cultural Medal of the Republic of Tunisia by President Habib Bourguiba and the following year was selected as the star of the Arab Song Festival of Libya in 1975.

WikiMatrix

Tờ báo London là Daily Mail đã trao tặng họ một giải thưởng 5.000 bảng cho những nỗ lực của họ.

London’s Daily Mail newspaper awards them a prize of £5,000 for their attempt anyway.

WikiMatrix

Cho tôi liên lạc người hiến tặng được không?

Can you give me the donor’s contact?

OpenSubtitles2018.v3

Thánh chức Nước Trời tháng 5 năm 1990 có ghi trong bài “Khéo dùng sách báo mà chúng ta có”: “Trong vài trường hợp, có lẽ chúng ta thấy khó lòng bàn đến việc xin người ta tặng tiền để yểm trợ công việc rao giảng khắp thế giới”.

The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”

jw2019

Ryan đã được Pháp trao tặng Bắc Đẩu Bội tinh, và bằng Tiến sĩ danh dự về văn học của Đại học Ohio, nơi lưu trữ Bộ sưu tập Cornelius Ryan (Thư viện Alden).

Ryan was awarded the French Legion of Honour, and an honorary Doctor of Literature degree from Ohio University, where the Cornelius Ryan Collection is housed (Alden Library).

WikiMatrix

Chúng ta nhớ mãi sự ban cho tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã tặng chúng ta qua Giê-su.

We remember God’s wonderful gift through Jesus.

jw2019

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Giri trao tặng Bharat Ratna bởi Chính phủ Ấn Độ năm 1975.

After the end of his full term, Giri was honoured by the Government of India with the Bharat Ratna in 1975.

WikiMatrix

Nếu bạn đổi thẻ quà tặng trên play.google.com thì phần thưởng sẽ được thêm vào tài khoản của bạn, nhưng bạn sẽ phải nhận phần thưởng trong ứng dụng trên thiết bị của bạn.

If you redeem your gift card on play.google.com, the reward will be added to your account but you will have to claim it in the app on your device.

support.google

Một mô hình nhỏ hơn, khoảng một phần 5 chiều cao bức tượng gốc, được cộng đồng người Mỹ tại Paris tặng cho thành phố.

A smaller version of the statue, one-fourth the height of the original, was given by the American community in Paris to that city.

WikiMatrix

Người hiến tặng vốn cho giải này là Walter và Doris Neustadt ở Ardmore, Oklahoma bảo đảm cung cấp vốn vĩnh viễn cho giải.

The award was endowed by Walter and Doris Neustadt of Ardmore, Oklahoma to ensure the award in perpetuity.

WikiMatrix

Đó là lý do tại sao tôi quyết định sẽ chỉ trao tặng chiếc máy này cho phụ nữ nghèo trên khắp Ấn Độ.

That’s why I am going to decide to give this machine only for poor women across India.

QED

– Nào, đây là món quà gì và ai tặng tôi?

“””Now what can this be, and who gave it to me?”””

Literature

3, 4. (a) Anh chị cảm thấy thế nào khi có ai đó tặng cho mình một món quà?

3, 4. (a) How do you feel when someone gives you a gift?

jw2019

Công viên Quốc gia Yosemite khởi đầu là một công viên tiểu bang; khu vực đất của công viên được chính phủ liên bang trao tặng cho tiểu bang California năm 1864 để cùng nhau bảo tồn.

Yosemite National Park began as a state park; the land for the park was donated by the federal government to the state of California in 1864 for perpetual conservation.

WikiMatrix

10 Dân cư trên đất vui mừng về cái chết của hai người ấy, họ ăn mừng và sẽ tặng quà cho nhau, bởi họ từng bị hai nhà tiên tri ấy hành hạ.

10 And those dwelling on the earth rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those dwelling on the earth.

jw2019

Tôi đã tặng cho hắn khi hắn lên 10.

I gave it to him when he was ten.

OpenSubtitles2018.v3

“Có lẽ con muốn tặng quà cho bạn,” Mẹ nói.

“Maybe you want to give your friends their presents,” Mom says.

Literature

Tất cả điều này trao tặng sự an toàn, đúng chứ?

All these give security, do they not?

Literature

Bà Thompson, tôi biết là bà ghét tôi nhưng tôi có cái này muốn tặng bà.

Mrs. Thompson, I know you must hate me but there’s something I want you to have.

OpenSubtitles2018.v3

Đến năm 2012, Quỹ Từ thiện Toàn cầu của Avon, dẫn đầu bởi Quỹ tài trợ Avon, báo cáo rằng đã hiến tặng hơn 910 triệu đô la tại hơn 50 quốc gia.

Through 2012, Avon global philanthropy, led by the Avon Foundation, reports having donated more than $910 million in more than 50 countries.

WikiMatrix

Một người hiến tặng chỉ có thể hiến một thùy phổi.

A living donor can only donate one lung lobe.

WikiMatrix

Bởi vậy có những dự án tặng điện thoại di động cũ cho những nạn nhân bị bạo hành trong gia đình và những người khác hay cần dịch vụ khẩn cấp.

As a result, there are programs that provide donated used mobile phones to victims of domestic violence and others especially likely to need emergency services.

WikiMatrix

2 Món quà dưới hình thức người nữ mà Đức Chúa Trời tặng là độc đáo vì nàng trở thành người giúp đỡ hoàn hảo cho người nam.

2 God’s gift of a woman was unique in that she was to be the man’s perfect helper.

Rate this post

Viết một bình luận