phim hoạt hình trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ | Glosbe

Nhưng chuyện này không bắt đầu từ rô bốt mà từ phim hoạt hình.

But this story doesn’t start with robotics at all, it starts with animation.

ted2019

Tôi bắt đầu làm phim hoạt hình như nào nhỉ?

So how did I get started cartooning?

ted2019

Phim hoạt hình Disney.

The Disney Sunday Movie.

WikiMatrix

Nhưng tôi yêu phim hoạt hình này từ báo “Người New York”.

But I love this cartoon from the New Yorker.

ted2019

Trong năm 2010 anh đã hoàn thành, với Chris Renaud, bộ phim hoạt hình CGI Despicable Me cho Universal.

In 2010 he completed, with Chris Renaud, the feature CGI animated movie Despicable Me for Universal.

WikiMatrix

Mình đang nghĩ đến việc tạo ra game giống như một bộ phim hoạt hình.

I’m thinking about making it look like an animation.

QED

Caricaturing Văn hóa ở Ấn Độ: Phim hoạt hình và Lịch sử thế giới hiện đại.

Caricaturing Culture in India: Cartoons and History in the Modern World.

WikiMatrix

Có phải cháu tắm xong rồi xem phim hoạt hình ở đó?

Is that where you watch your cartoons after you take your bath?

OpenSubtitles2018.v3

Trẻ em có thể học được những bài học quan trọng từ loạt phim hoạt hình này.

Children can learn vital lessons in this animated series.

jw2019

Nó cũng lọt vào danh sách 50 bộ phim hoạt hình hàng đầu của Time Out.

It also made Time Out’s top 50 animated movie list.

WikiMatrix

Năm 1990, các hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất và Special Jury Award được trao giải.

In 1990, the categories of Best Animation and Special Jury Award were included.

WikiMatrix

Moana là bộ phim hoạt hình hoàn toàn bằng máy tính đầu tiên của Clements và Musker.

Moana is Clements and Musker’s first fully computer-animated film.

WikiMatrix

Bộ phim dựa trên phim hoạt hình ngắn cùng tên của Browngardt trên The Cartoonstitute.

It is based on Browngardt’s animated short of the same name from The Cartoonstitute.

WikiMatrix

Hãng phim cũng sản xuất một số phim hoạt hình ngắn.

Eißmann has also made a number of short films.

WikiMatrix

Anime Nhật Bản cũng có một ảnh hưởng đến các phim hoạt hình của Disney, Pixar và DreamWorks.

Japanese anime has also had an influence on Disney, Pixar and DreamWorks productions.

WikiMatrix

Năm 2014, anh lồng tiếng Shoe và Sparky trong phim hoạt hình The Boxtrolls.

In 2014, he voiced Shoe and Sparky in the animated film The Boxtrolls.

WikiMatrix

Phim dựa trên phim hoạt hình ngắn Surly Squirrel 2005 của Lepeniotis.

The film is based on Lepeniotis’ 2005 short animated film Surly Squirrel.

WikiMatrix

Cô gái mặc áo len, chọn phim hoạt hình?

This one in the sweater set, picking out animated movies?

OpenSubtitles2018.v3

Trong thời kỳ Xô viết, xưởng phim Soyuzmultfilm là nhà sản xuất phim hoạt hình lớn nhất.

During the Soviet era, Soyuzmultfilm studio was the largest animation producer.

WikiMatrix

Phim hoạt hình thường là những câu truyện ngắn.

Cartoons are basically short stories.

ted2019

Đây không phải là phim hoạt hình đâu.

This is not animation or anything like this.

QED

Năm 1991, Turner Entertainment mua phòng thu phim hoạt hình Hanna-Barbera Productions với 320 triệu $ Mỹ.

In 1991, Turner purchased animation studio Hanna-Barbera Productions for US $320 million.

WikiMatrix

tôi rất thích phim hoạt hình khi tôi còn nhỏ

Cartoons – – yeah, yeah, I always loved them when I was a kid.

OpenSubtitles2018.v3

Như phim hoạt hình và cứt, thủy tinh găm đầy trên cổ hắn.

Looney tunes and shit, glass all stuck in his fuckin’neck.

OpenSubtitles2018.v3

Rate this post

Viết một bình luận