Phó từ là gì? Có mấy loại phó từ? Cho ví dụ?

E hèm hơi khó à nha, ai trả lời đúng hết thì chắc là Thánh Văn (trong trường hợp không xem sách, cóp Google)okCâu hỏi là:

-Trong chương trình ngữ văn lớp 6 HK1, có tất cả bao nhiêu truyện dân gian? Kể tên.

-Nêu khái niệm truyện truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười và truyện trung đại.

-Khái niệm từ mượn, danh từ, tính từ, động từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ, cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ? Lấy 1 ví dụ mỗi loại.

-Thế nào là từ Hán Việt? Lấy 5 ví dụ.

-Nêu ý nghĩa truyện Con hổ có nghĩa.

Mong các bạn trả lời ngắn gọn, rút tích và đúng nội dung câu hỏi. Cảm ơn

Rate this post

Viết một bình luận