Vì sao phải trồng cây khỏe

Tóm tắt lý thuyết

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi biện pháp.

Nội dung chính

 • Tóm tắt lý thuyết
 • II. NGUYÊN LÍ CƠ BẢN PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
 • III – BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
 • 1. Biện pháp kĩ thuật
 • 2. Biện pháp sinh học
 • 3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh
 • 4. Biện pháp hóa học
 • 5. Biện pháp cơ giới, vật lí
 • 6. Biện pháp điều hòa
 • Bài tập minh họa
 • Lời kết
 • Video liên quan

II. NGUYÊN LÍ CƠ BẢN PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG

 • Trồng cây khoẻ
 • Bản tồn thiên địch
 • Phát hiện sâu, bệnh kịp thời
 • Nông dân trở thành chuyên gia: nắm được kiến thức, vận dụng được vào thực tiễn sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho người khác áp dụng

III – BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG

1. Biện pháp kĩ thuật

 • Khái niệm: Là một trong những biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất. Cụ thể cày bừa, tiêu huỷ tàn dư cây trồng, tưới tiêu, luân canh…
 • Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện
 • Nhược điểm: Hiệu quả lâu, khó ngăn chặn khi sâu, bệnh phát triển thành dịch

Biện pháp Tác dụng Cày bừa Diệt trừ sâu hại trong đất Vệ sinh đồng ruộng Phá hủy nơi ẩn nấp của sâu bệnh Tưới tiêu, bón phân hợp lý

Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nâng cao khả năng kháng sâu bệnh

Luân canh cây trồng

Không cho sâu bệnh sống lâu với một loại cây trồng

Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên Kịp thời phát hiện sâu bệnh

Bảng 1. Các biện pháp kĩ thuật của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

2. Biện pháp sinh học

 • Khái niệm: Là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn dịch hại, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
 • Ưu điểm: Sử dụng an toàn, thân thiện với môi trường
 • Nhược điểm: Khó áp dụng, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên

3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh

 • Khái niệm: Là biện pháp sử dụng giống cây trồng mang gen chống chịu hoặc hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của dịch hại
 • Ưu điểm: Không gây hại cho môi trường
 • Nhược điểm: Tạo lập khó khăn, số lượng giống cây còn hạn chế 

4. Biện pháp hóa học

Biện pháp hóa học là biện pháp sử dụng thuốc hoá học để trừ dịch hại cây trồng.

5. Biện pháp cơ giới, vật lí

 • Khái niệm: Là biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại cây trồng. Những biện pháp cụ thể: Bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bằng vợt, bằng tay…
 • Ưu điểm: Diệt trừ dịch hại trực tiếp, dễ tiến hành

 • Nhược điểm: Khó thực hiện với dịch lớn

6. Biện pháp điều hòa

 • Khái niệm: Là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhât định nhằm giữ cân bằng sinh thái
 • Ưu điểm: Giữ cân bằng sinh thái

 • Nhược điểm: Đòi hỏi một kiến thức rộng

Bài tập minh họa

Tại sao cần phải phối hợp các biện pháp trong phòng trừ một cách hợp lí?

Gợi ý trả lời:

Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ để phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của từng biện pháp.

Câu 2

Nhiều người cho rằng nên hạn chế dùng thuốc hóa học, theo em điều đó đúng hay sai? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

 • “Nhiều người cho rằng nên hạn chế dùng thuốc hóa học”. Điều này là đúng
 • Giải thích:
  • Thuốc có thể làm hại cây trồng như là cháy táp lá, hạn chế năng suất
  • Gây ô nhiễm môi trường
  • Hình thành một số nòi mới

Câu 3

Khi nào nên dùng thuốc hóa học trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Gợi ý trả lời:

Biện pháp hoá học chỉ được sử dụng khi sâu bệnh phát triển nhiều, và các biện pháp tỏ ra kém hiệu quả và chỉ được sử dụng những loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng.

Lời kết

Sau khi học xong Bài 17: Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệmnguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
 • Khái niệm, ưu và nhược điểm của các biện pháp chủ yếu của hòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:
  • Biện pháp kĩ thuật
  • Biện pháp sinh học
  • Biện pháp sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh
  • Biện pháp hóa học
  • Biện pháp cơ giới, vật lí
  • Biện pháp điều hòa

I. Mục tiêu:
            1. Kiến thức:
            Học sinh hiểu thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng và trình bày nguyên lí cơ bản trong phòng trừ dịch hại.

            3. Thái độ:

            Nắm được có khả năng vận dụng vào được thực tế sản xuất các biện pháp phòng trừ tổng hớp dịch hại cây trồng.

Nắm được có khả năng vận dụng vào được thực tế sản xuất các biện pháp phòng trừ tổng hớp dịch hại cây trồng.

II. Phương pháp: Hỏi đáp + diễn giảng, học nhóm.

III. Phương tiện:
            1. Chuẩn bị của thầy:
            Nội dung phòng trừ tổng hợp và các tranh ảnh có liên quan.

Nội dung phòng trừ tổng hợp và các tranh ảnh có liên quan.

            2. Chuẩn bị của trò:

            Nội dung bài mới và sưu tầm tranh ảnh có liên quan.

Nội dung bài mới và sưu tầm tranh ảnh có liên quan.

IV. Tiến trình bài giảng:

            1. Kiểm tra bài cũ:
            Những điều kiện môi trường như thế nào là thích hợp cho sự phát triển của sâu bệnh.

: Những điều kiện môi trường như thế nào là thích hợp cho sự phát triển của sâu bệnh.

            2. Mở bài:

            Nắm được các phương pháp ảnh hưởng của sâu hại => đề ra những biện pháp phòng trừ.

Nắm được các phương pháp ảnh hưởng của sâu hại => đề ra những biện pháp phòng trừ.

            3. Phát triển bài:

  NỘI DUNG BÀI HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. Khái niệm:   – Phối hợp các biện pháp hợp lý để phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm ở mỗi phương pháp. * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phòng trừ tổng hợp dịch hại cây. + Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

+ Vì sao phải áp dụng phòng trừ tổng hợp dịch hại?

      – Phối hợp các phương pháp phòng trừ  1 cách hợp lý. – SGK. II. Nguyên lý cơ bản:     – Trồng cây khỏe. – Bảo tồn thiên địch. – Thường xuyên thăm đồng

– Bồi dưỡng nông trở thành chuyên gia.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý phòng trừ tổng hợp dịch hại: – Gọi học sinh đọc mục II sgk/54 và giáo viên tóm tắt – Học sinh thảo luận các câu hỏi. + Thế nào là cây khỏe?   + Thiên địch là gì? Nêu ví dụ.     + Tại sao phải bồi dưỡng nông dân trở thành chuyên gia?

Chuyển ý:

Các nguyên lý cơ bản phòng trừ dịch hại phải có các biện pháp cụ thể. – Học sinh đọc   – Cây không mang bệnh khả năng >< cao. – Sinh vật có ích ; Ví dụ: Chuồn chuồn. bọ rùa, ếch nhái…

– Vì nông dân trực tiếp sản xuất, nếu có hiểu biết sẽ chủ động phòng trừ dịch hại có hiệu quả cao.

III. các biện pháp chủ yếu:
1. Biện pháp kỹ thuật. – Cày bừa. – Vệ sinh đồng ruộng. – Tưới tiêu hợp lý và bón phân hợp lý. – Luân canh. – Gieo trồng đúng thời vụ.

2. Biện pháp sinh học:

– Dùng thiên địch hoặc sản phẩm của chúng diệt trừ sâu hại.        

3. Sử dụng cây trồng chống chịu sâu bệnh:

– Dùng cây giống chứa gen chống sâu bệnh.      

4. Biện pháp hoá học:

– Dùng thuốc hoá học phòng trừ dịch hại.    

5. Biện pháp cơ giới vật lý:

– Dùng bẫy, vợt, tay… bắt sâu hại,        

6. Biện pháp điều hoà:

– Giữ dịch hại ở mức nhất định nhằm cân bằng sinh thái. * Hoạt động 3: Tìm hiểu các biện pháp chủ yếu. + Có các biện pháp chủ yếu nào? + Nêu các biện pháp kỹ thuật  và cho biết tác dụng của từng biện pháp.       + Áp dụng biện pháp sinh học như thế nào? Có lợi gì? – Đây là biện pháp tiên tiến nhất hiện nay. Hiện nay các nước đã gây nuôi và nhập nội các giống thiên địch và thuần hoá được 120 loài côn trùng ký sinh và ăn thịt. ở viện nghiên cứu nông nghiệp đã sản xuất ong mắt đỏ trừ sâu đục thân. + Chúng ta cần phải làm gì để góp phần thực hiện tốt biện pháp sinh học? – Giáo viên thông báo: Khi cây trồng bị sâu bệnh xâm nhập, nhiều cây trồng có phản ứng tự vệ… – Khi sâu bệnh phát triển mạnh, người ta sử dụng biện pháp hoá học. + Thế nào là biện pháp hoá học? + Có nên sử dụng thuốc hoá học phòng trừ sâu hại? tại sao?     + Vậy khi nào thì mới sử dụng thuốc hoá học? – Giáo viên thông báo: Đây là biện pháp quan trọng, có thể dùng vợt, tay, bẫy  để bắt sâu hại. Bẫy đèn: Bắt bướm, bẫy men, mật hấp dẫn loài thích thơm, chua… – Giáo viên thông báo: Biện pháp điều hoà là sự phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý để giữ dịch hại ở mức ổn định không phát triển thành dịch hại.

– Chúng ta biết rằng, quần thể sâu bệnh (phát triển có nhiều dạng, nêu áp dụng thiên về một biện pháp thì không bị tiêu diệt mà còn có thể phát triển thành dịch. Do đó chúng ta cần phối hợp các biện pháp và bảo vệ thiên địch.

– Có 6 biện pháp và tác dụng.

+ Cày bừa + vệ sinh đồng ruộng + Tưới tiêu bón phân hợp lý. + Luân canh

+ Gieo trồng đúng thời vụ.

-Diệt sâu hại trong đất. -Phá nơi cư trú – cấy phát triển nâng cao khả năng > < sâu hại liên tục

– sâu hại không có điều kiện sống.

– Dùng thiên địch hay các sản phẩm của chúng.     – Bảo vệ thiên địch, gây nuôi và bảo vệ các loài côn trùng có ích.         – Sử dụng thuốc hoá học phòng trừ dịch hại không: + Có hại cây trồng: chay lá. + Ô nhiễm môi trường, + Giảm tác dụng diệt trừ sâu hại.

– Khi các biện pháp khác tỏ ra vô hiệu với dịch hại.

4. Củng cố:
    Trả lời các câu hỏi:

 1. Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.
 2. Hãy nêu những nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại.
 3. Biện pháp sinh học là gì? Ưu điểm của các biện pháp sinh học? Cho ví dụ về sử dụng các biện pháp sinh học.
 4. Chọn câu đúng (Đ) sai (S).

a………Gieo trồng đúng thời vụ.
b………Phun thuốc hoá học trừ sâu  cho cây giống trước khi gieo trồng.
c……….Tưới tiêu và bón phân hợp lý.
d…………Sử dụng giống có khả năng kháng sâu bệnh.

5. Dặn dò:

– Đọc kỹ bài thực hành.

– Đọc kỹ bài thực hành.

– Trả lời các câu hỏi cuối bài.

Rate this post

Viết một bình luận