Fair Market Value (FMV) – Tra cứu từ định nghĩa Wikipedia Online

Fair Market Value (FMV) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fair Market Value (FMV) – Definition Fair Market Value (FMV) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh
Fair Market Value (FMV)
Tiếng Việt
Hội chợ Giá trị thị trường (FMV)

Chủ đề
Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Fair Market Value (FMV) là gì?

#VALUE!

  • Fair Market Value (FMV) là Hội chợ Giá trị thị trường (FMV).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Fair Market Value (FMV)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Fair Market Value (FMV) là gì? (hay Hội chợ Giá trị thị trường (FMV) nghĩa là gì?) Định nghĩa Fair Market Value (FMV) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fair Market Value (FMV) / Hội chợ Giá trị thị trường (FMV). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post

Viết một bình luận