Bịt mắt bắt dê trong tiếng Anh là gì? – Visadep.vn

Bịt mắt bắt dê trong tiếng Anh và một số mẫu câu liên quan

Bịt mắt bắt dê trong tiếng Anh là gì?

Bịt mắt bắt dê là gì?

Cụm từ này diễn tả một biến thể của trò chơi đuổi bắt, trong đó người chơi sẽ bị bịt mắt và rượt bắt những người khác trong phạm vi sân chơi có giới hạn. Người bị bắt sẽ thua cuộc và phải thế chỗ cho người bắt.

Bịt mắt bắt dê trong tiếng Anh và một số mẫu câu liên quan

Bịt mắt bắt dê tiếng Anh là blind man’s bluff

I enjoyed playing blind man’s bluff a lot when I was a small child. I kept playing with the kids in my neighborhood all day long that my mom had to come get me back home.

Tôi rất thích chơi bịt mắt bắt dê khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ. Tôi mải chơi với mấy đứa trong xóm cả ngày đến nỗi mẹ tôi phải đến bắt tôi về nhà.

It is really fun to play blind man’s bluff with a group of friends. Just make sure we won’t hit anything hard while we’re blindfolded.

– Advertisement –

Chơi bịt mắt bắt dê với một nhóm bạn thật sự rất là vui. Miễn là mình không chạm vào vật gì cứng khi bị bịt mắt là được.

Bài viết được tổng hợp bởi: Visadep.vn – Đại lý tư vấn xin visa

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 2 / 5. Số phiếu: 1

Rate this post

Viết một bình luận