Marketing tổng thể (Overall Marketing) là gì?

Marketing tổng thể (tiếng Anh: Overall Marketing) là sự kết hợp giữa các hoạt động khám phá giá trị, tạo giá trị và phân phối, truyền thông giá trị với mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn thỏa mãn lợi ích đa phương giữa các bên liên quan.

costi-web-marketing

Hình minh họa (Nguồn: BePrime)

Marketing tổng thể (Overall Marketing)

Khái niệm

Marketing tổng thể trong tiếng Anh gọi là Overall Marketing.

Marketing tổng thể là sự kết hợp giữa các hoạt động khám phá giá trị, tạo giá trị và phân phối, truyền thông giá trị với mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn thỏa mãn lợi ích đa phương giữa các bên liên quan.

Quá trình kinh doanh theo marketing tổng thể 

Quan điểm kinh doanh theo marketing tổng thể này chia quá trình kinh doanh thành 4 giai đoạn:

(1) Lựa chọn giá trị

(2) Sáng tạo giá trị

(3) Truyền thông giá trị

(4) Phân phối giá trị

Lựa chọn giá trị: Là toàn bộ hoạt động marketing tiến hành trước khi sản xuất sản phẩm nhằm xác định trước doanh nghiệp sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì với giá trị cung ứng cho khách hàng như thế nào, cho khách hàng mục tiêu nào. 

Vì vậy, hoạt động marketing trong giai đoạn này bao gồm: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị. Đây là nội dung chủ yếu của marketing chiến lược vì nó định hướng cho toàn bộ các hoạt động marketing chiến thuật ở các giai đoạn sau. 

Ví dụ, công ty Tân Hiệp Phát lựa chọn giá trị cung ứng cho khách hàng của thương hiệu Dr. Thanh là giá trị giải nhiệt cuộc sống.

Sáng tạo giá trị: Là toàn bộ hoạt động tạo ra sản phẩm hay dịch vụ với tất cả các yếu tố kinh doanh kèm theo để đảm bảo khách hàng sẽ nhận được giá trị thực sự như doanh nghiệp đã lựa chọn và đã hứa cung cấp cho khách hàng. 

Các hoạt động marketing chủ yếu trong giai đoạn này là: Phát triển sản phẩm, thiết kế bao gói, gắn thương hiệu, xác định dịch vụ, định giá. Các hoạt động này thuộc marketing chiến thuật. 

Ví dụ, nước giải khát Dr.Thanh sẽ có thành phần, mùi vị, màu sắc như thế nào, đựng trong bao bì nào, thiết kế nhãn hiệu ra sao?… Ở đây, người làm marketing phải nghiên cứu kĩ hành vi người tiêu dùng để có căn cứ khoa học đưa ra các quyết định này.

Truyền thông giá trị: Là toàn bộ hoạt động truyền thông marketing về sản phẩm của doanh nghiệp tới khách hàng mục tiêu để họ nhận biết sản phẩm có những giá trị phù hợp với mong muốn của khách hàng. 

Đây chính là toàn bộ các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, bán hàng, marketing trực tiếp. Tất nhiên, các hoạt động này cũng là marketing chiến thuật.

Phân phối giá trị: Tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ và hệ thống bán hàng trên thị trường nhằm đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng đúng thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng, mức giá…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân).

Rate this post

Viết một bình luận