Rừng nguyên sinh – Du Học Trung Quốc 2022 – Wiki Tiếng Việt

Rừng nguyên sinh là rừng trong quá trình phát sinh chưa bị tác động của con người. Rừng nguyên sinh có thể là bao gồm rộng hơn của khái niệm rừng nguyên thủy mà ở giới hạn hẹp hơn về thời gian nguồn gốc thì rừng nguyên thủy chính là những khu rừng được hình thành có lịch sử cổ đại lâu đời mà chưa từng bị tác động khai phá của con người.[1] Rừng bị biến đổi chịu tác động từ con người được gọi là rừng thứ sinh, đã trải qua những đợt đốn chặt, phá rừng, cháy rừng, dù đã phục hưng phần nào trên giai đoạn của diễn thế sinh thái phục hồi non trẻ. Một số loài động và thực vật chỉ thích hợp với môi trường sống đặc biệt của rừng nguyên sinh.rừng

Quang cảnh một khu rừng nguyên sinh ở Ba Lan

Rừng Cúc Phương ở Việt Nam

Rate this post

Viết một bình luận